• bg
 • en
 • ru
 
Отговори на популярни въпроси
 • Оформяне на заявката и плащане

  1. Оформление на заявката
  1) Заявката за стоката може да се подаде по телефон +357 87 658 6188 (bg) и/или чрез интернет-магазина на нашия адрес – www.fpwater.eu (оттук нататък в текста - Сайтът)
    За да поръчате стоката чрез Сайта, натиснете бутон „Добави в кошницата" под избраната стока, след това идете на кошница и натиснете бутон "Поръчай". След това попълнете формуляра и изчакайте за потвърждаване чрез обаждане по телефона от мениджъра (ежедневно от 10:00 до19:00 часа).
    Също така можете да направите заявка като ни пишете на адреса на електронната поща: fpwater.eu@gmail.com.

  2) При оформянето на заявката по телефон, Купувачът потвърждава, че е запознат с правилата за продажбата на стоки чрез интернет-магазина и че предоставя на сътрудника на Продавача, необходимата за подаване на заявката информация.

  3) При оформяне на заявката чрез Сайта, Купувачът попълва формуляра за поръчка , предоставен на Сайта и го изпраща на Продавача чрез интернет.

  4)  Ако Купувачът желае да получи поръчката в определен ден и/или час, той трябва да уведоми за целта Продавача при подаване на заявката в раздел „Коментари“.

  5)  В случая, ако поръчаната от Купувача стока е изчерпана в склада преди окончателното потвърждение на заявката, Продавачът се задължава да уведоми Купувачът за целта. Купувачът има правото да замени стоката с друга или да отмени заявката.

  6) Купувачът има право за промени заявката преди предаване на стоката на куриера, като уведоми  Продавача за целта по телефона.

  2. Плащане на заявката

   Всички цени на сайта са указани с включен ДДС.
   Плащането на заявката може да се извърши по следните начини:

  1) с наложен платеж при доставка от куриер
    При доставка на стоката в пределите на гр. Бургас е възможно заплащане чрез системите за банкови карти Visa и Mastercard. 
    Плащането с банкова карта е възможна само от притежателя при представяне на документ за самоличност със снимка.

  2) с банков превод по сметка на "Еко Вода"- ЕООД . Ако желаете да заплатите заявката с банков превод, трябва да уведомите съответно Продавача при оформлението на заявката, в раздел „Коментари“.
  На посочения от Вас адрес на електрона поща ще ви бъде изпратена фактура за плащането. Заявката ще бъде изпълнена след получаване на превода.

 • За доставката

  1. Доставка в Република България

  При поръчка на стоки на стойност над 35 евро доставката до офис на Speedy в Република България е безплатна.

  При доставка чрез куриерска служба Speedy до адрес на клиента се предоставя отстъпка от 5% от тарифата на Speedy.

  Доставката с други куриерски служби се извършва според тарифите на съответните организации.

   

  2. Доставка до ЕС и други страни по света (извън Република България)

  Доставката може да бъде извършена с избрана от вас транспортна компания.

  След изчисляване на разходите за доставка, нашият оператор ще се свърже с вас и ще уточни крайната цена на поръчката.

   

  3. При оформяне на поръчка трябва да посочите:

  1. Фамилия и име на получателя;
  2. Контактен телефонен номер;
  3. Адрес за доставка на стоката;
  4. Имейл адрес (при наличие).

   

  4. Срок на доставка

  Доставката в България чрез Speedy или Econt се извършва в рамките на 2 работни дни след потвърждение на поръчката по телефон или имейл.

  При плащане по банков път изпращането на стоката се извършва в рамките на 1 работен ден след постъпване на средствата на банковата сметка.

   

  5. Адрес за доставка

  Доставката се извършва до избрания от вас офис на Speedy или Econt, както и до посочения от вас адрес.

  По ваше желание доставката може да бъде извършена от избрана от вас куриерска компания, работеща на територията на Република България.

   

  6. Получаване на стоката

  При доставка поръчаните стоки се предават на Купувача или на лицето, посочено в поръчката като получател. Стоката може да бъде предадена и на друго лице, разполагащо с пълномощно от Купувача.

   

  7. Риск от случайно повреда или загуба на стоката

  Рисковете от случайна повреда или загуба на стоката преминават към Купувача в момента на предаване на стоката и подписване на документ, потвърждаващ получаването (товарна разписка).

  Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на получаването й и в присъствието на куриера. Претенции относно външния вид и комплектността на стоката след получаването й не се приемат.

 • Връщане на продукти

  1. Клиентът има правото да се откаже от получената и поръчана от същия стока в следните случаи:
    1)  Доставената  стока  явно  не  съответства  на  закупената  от  Клиента  стока   и   това   може   да   бъде установено чрез обикновен оглед;
    2) При транспортирането стоката  или нейната опаковка са повредени.
    След  получаване  на  стоката,  Клиентът  има  правото  да  поиска  връщане на закупената стока при наличието на съществени недостатъци, които не биха могли да бъдат установени при обикновен оглед.
    В  тези случаи Клиентът има право да поиска замяна на доставената му стока като изпрати имейл на адрес: fpwater.eu@gmail.com.

  2.  Клиент,  който  е  потребител  по  смисъла  на  Закона за защита на правата на потребителите,  има право без позоваване на причини, да се откаже от договора за покупка на стоки и да върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
    В  случай,  че  Клиентът  се  откаже  от  договора  в  указания по –горе срок, същият е длъжен да изпрати писмо за отказ от договора на имейл адрес fpwater.eu@gmail.com и да върне стоката напълно окомплектована, с всички приложени документи, включително и без изключения, инструкцията за потребителя, гаранционната карта и др., без никакви външни или скрити дефекти, в оригиналната опаковка, включително и без изключения, с поставените  от производителя полистиролни или други  защитни елементи, защитни ленти, маркировка и т.н.
    Писмото трябва да съдържа информация за банковата сметка на Клиента, по която ще бъде върната заплатената сума, а също и трябва да съдържа личните данни на Клиента.
    Връщането на стоката в съответствие с настоящия параграф се извършва за сметка на Клиента.

 • Купони

  Купонът дава право на получаване на посочената в него отстъпка.   Предоставянето на отстъпки с купони се извършва, когато при оформяне на заявката Продавача е уведомен, че Купувачът има купон , с посочване на кода посочен върху купона.

  Купоните са следните видове:
    1. Еднократен, с посочен срок на валидност. След използване на купона, неговото действие се прекратява.         При изтичане на посочения в купона срок на валидност, неговата валидност изтича независимо от това дали купона е използван.
    2. Многократен, действия с посочен срок на валидност. След използване на купона, същият може да бъде използван повторно неограничен брой пъти в рамките на посочения в същия срок. При изтичане на посочения в купона срок на валидност, неговата валидност се прекратява, независимо от това дали купона е използван.

  При оформяне на заявката е възможно използването само на един купон. При използване на два и повече купона не се допуска сумиране на отстъпките по същите.

 • Правила за поверительност

  Информация за правилата за поверителност е достъпна на линка.

 • Условия за ползване на сайта

  Информация за условията за ползване на сайта е достъпна на линка.

 • Политика за бисквитки

  Информация за условията за ползване на бисквитките е достъпна на линка.

 • РАЗШИРЕНА ГАРАНЦИЯ ДО 10 ГОДИНИ
  1. Разширената гаранция е 10 (десет) години от датата на продажба на филтъра и не важи за резервните елементи (картриджи) и включения в комплекта кран.
  2. Купувачът трябва да спазва сроковете и условията на Разширената гаранция, посочени в настоящата гаранционна карта. Неспазването на условията води до прекратяване на Разширената гаранция.
  3. Разширена гаранция може да бъде издадена за следните модели филтри: Обратна осмоза Гейзер Престиж 12.7 M; Обратна осмоза Гейзер Престиж 12.6.
  4. Разширена гаранция може да бъде издадена по отношение на филтрите, посочени в т. 3 от настоящата гаранционна карта, които се закупуват и ще бъдат монтирани в следните градове на Република България – гр. София, гр. Бургас, гр. Варна, както и в населените места до 50 км. от посочените градове.
  5. За изготвянето на Разширена гаранция, Купувачът трябва да заплати допълнително 1 (един) лев. Заплащайки 1 (един) лев, Купувачът потвърждава съгласието си с условията на Разширената гаранция, изложени в настоящата гаранционна карта.
  6. Разширената гаранция е валидна при условие, че филтърът е монтиран от квалифициран специалист, който трябва да бъде съгласуван между Купувача и Продавача. Монтажът на филтъра не е включен в цената на филтъра и/или удължената гаранция и се заплаща допълнително от Купувача.
  7. Разширената гаранция е валидна при своевременна профилактика на филтъра поне веднъж годишно с оригинални консумативи на Гейзер, предоставени от Продавача, при условие, че филтърът се поддържа от квалифициран специалист, което трябва да бъде съгласувано между Купувача и Продавача. Услугата по поддръжка на филтъра и необходимите консумативи се заплащат от Купувача допълнително по цени, които са валидни към датата на предоставяне на услугата.
  8. В настоящата гаранционна карта се прави съответна отбелязване за извършената поддръжка с прилагане на касовия бон за консумативите. Липсата на такова отбелязване и/или на касов бон за платени консумативи води до прекратяване на Разширената гаранция.
  9. Останалите условия за Разширената гаранция са посочени в Гаранционната карта, която е част от Инструкцията за филтъра.
  10. Дадената гаранционна карта за Разширената гаранция е валидна само ако имате попълнена основна Гаранционна карта (дата на продажбата, печат на Продавача, приложен касов бон).
Имаш ли още въпроси? Попълни формуляра и наш специалист ще се свърже с теб в най-близко време
ECO VODA Филтри за вода в България

ЕКО ВОДА ЕООД, ЕИК: 203872714
Офис на фирмата: Република България, град Бургас, ж.к. Лазур
Контакти:
phone_icon +359 87 677 7191

email_icon  fpwater.eu@gmail.com

Facebook   Instagram

Copyright 2016 - 2024

Обратная связь

Корзина